Vuosien varrelta

Klubillamme on tapana tervehtiä 75-vuotta täyttänyttä klubilaista (ja siitä eteenpäin viiden vuoden välein) Old Invalid portviinillä.
Eero Vuento otti selvää, mitä on Old Invalid. Tässä Alko Oy:n vastaus:
SANDEMAN OLD INVALID
Portviinitalon perusti George Sandeman v. 1790.
Old Invaiid on tuottajan vanhimpia portviinimerkkejä.
Yhtiön antaman vastauksen mukaan nimi tulee vanhasta etiketistä, johon oli kirjoitettu lontoolaisen E.Godwing Clayton nimisen lääkärin antama todistus:

" Olen analysoinut näytteen Sandeman&Co:n Invalid portviiniä. Se on puhdasta, eikä siinä ole lisättyjä ainesosia. Se on tervettä ja hyvää laatua. Pidän viiniä erittäin sopivana invalideille, sekä myös yleiseen käyttöön."

Portviiniä pidettiin hyvänä lääkeviininä jo Napoleonin sotien aikaan.
Tänä päivänä tuotenimellä Old Invaiid tätä portviiniä myydään Pohjoismaissa ja Sveitsissä. Muualla nimi on Sandeman Ruby Port.

Alkon valikoimassa viini on ollut vuodesta 1933.

Mustaviittainen ja -hattuinen mies "Don" on ollut Sandemanin tavaramerkki vuodesta 1928.

RI:n tervehdys 50-vuotiaalle klubillemme.

Osastomme hyvinvointimessuilla 2016.

Kuva klubimme Wienin matkalta 1988.

Klubimme saama tunnustus End Polio Now -tavoitteen saavuttamisesta.

Osastomme hyvivointimessuilla. .


Ilmailumuseossa.